OUR PRODUCTS

ราวกันตกกระจก (Glass Railing)

modulum เลือกใช้ กระจก Tempered เป็นส่วนประกอบหลักในการทำ ราวกันตก เนื่องจาก กระจก Tempered มีข้อดีหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ปลอดภัยที่มากกว่ากระจกทั่วไป ความสวยงามของกระจกที่ดูสวยงาม หรูหรา ทำให้บ้านดูโปร่ง โล่ง และดูทันสมัยมากขึ้น

ราวกันตกอลูมิเนียม

ดูสินค้า ข้อดีและข้อเสีย

ราวกันตก อลูมิเนียม (Aluminium Railing)

modulum เลือกใช้ อลูมิเนียม เป็นส่วนประกอบหลักในการทำ ราวกันตก เนื่องจาก อลูมิเนียมมีความสวยงามสามารถทำสีได้ มุมสวยดูคม และที่สำคัญที่สุดคืออายุใช้งานของอลูมิเนียมที่ยาวนาน ไม่ขึ้นสนิม และทนต่อการสึกกร่อน ทำให้ไม่ต้องกังวลในการบำรุงรักษา

 

 

แผงบังตา-แผงระแนง-อลูมิเนี่ยม

แผงบังตา

ดูสินค้า

แผงบังตา อลูมิเนียม (Aluminium Façade)

แผงบังตาของ โมดูลั่ม ผลิตจาก อลูมิเนียม เป็นหลัก เนื่องจาก อลูมิเนียม มีข้อดีหลากหลายประการ ดังนี้

    1. มีความแข็งแรง ปลอดภัย
    2. ดูแลรักษาง่าย ไม่ขึ้นสนิม
    3. น้ำหนักเบา สามารถทำไซต์ใหญ่ได้
    4. มีความสวยงาม ไร้รอยเชื่อม
    5. มีสีสันให้เลือกหลากหลาย

WHY US