เราเลือกทำราวระเบียงจากอลูมิเนียม เราออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรงปลอดภัยเช่นเดียวกับเหล็ก ดีไซต์ที่สวยงาม ซ่อนหัวสกรู และไม่มีรอยเชื่อม