เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ระยะเวลาในการรับประกัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง โดยยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

 • การรับประกันงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การรับประกันชิ้นส่วนที่ไม่ใช่อะลูมิเนียมยกเว้นกระจก เป็นระยะเวลา 1 ปี เช่น น๊อต สกรูว์ รีเวท ปุ๊กเหล็ก ซิลิโคน พลาสติก ฯลฯ
 • การรับประกันคุณภาพของสี ไม่หลุดร่อนและไม่กะเทาะ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามเงื่อนไขผู้ผลิต (ไม่รวมถึงสีซีดจาง จากแดดและสภาพแวดล้อม) 
 • หากมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันสินค้า หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีการทำสีอาจมีสีที่แตกต่างจากเดิมเนื่องจากล็อตการผลิตที่แตกต่างกัน

 

การรับประกันไม่คลอบคลุมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายของกระจก ยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการผลิตหรือติดตั้ง
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธีหรือการดูแลรักษาที่ผิดประเภท (น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน)
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการต่อเติม ห้อย แขวน ยึด หรือ เจาะ สินค้า
 • ความเสียหายอันเป็นผลที่มาจากโครงสร้างของพื้นหรือบริเวณที่มีทำการยึดชิ้นงาน
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมหรือต่อเติมสินค้าจากช่างหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากบริษัทฯ
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้ง เช่น ความชื้นในอากาศ สารเคมีในอากาศ
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การประท้วง การจราจล เหตุการณ์สงคราม การจงใจทำให้สินค้าเสียหาย หรือเหตุการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการรับประกันหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฏระเบียบของทางบริษัทฯ 

สินค้าของเรา (ราวกันตก ราวระเบียง)

สินค้าของเรา (แผงระแนง บังตา)

 

ค้นหาไอเดีย ราวกันตก ระแนงบังตา เพื่มเติม

ติดตามเรา

ดูสินค้า ผลงานของเรา สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง ติดต่อเรา