Custom Design

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและกระจก ของโมดูลั่ม ทุกชิ้น ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้เข้ากับแต่ละสถานที่ เราเชื่อว่าแต่ละพื้นที่ มีตัวตนของตนเอง ทีมสถาปนิกของเราจะทำการพิจารณาหน้างานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ และทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเลือกใช้สี ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ชิ้นงานสามารถแสดงตัวตนของลูกค้าออกมาได้อย่างดีที่สุด

Knockdown System

ระบบการติดตั้งของโมดูลั่ม จะใช้ระบบ Knockdown System ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นงานจากโรงงาน และนำมาประกอบเข้ากับหน้างาน วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน รวมถึงลดปัญหาเรื่องมลภาวะด้านฝุ่นและเสียงจากการทำงาน

Strength

นอกจากความสวยงาม โมดูลั่มยังให้ความสำคัญกับความคงทนและแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ โดยเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของท่าน

  • กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) ซึ่งเป็นกระจกที่สามารถรับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจกชนิดอื่นที่มีขนาดเดียวกัน 3-5 เท่า
  • อลูมิเนียมชนิดพิเศษ T6 ซึ่งแข็งแรงและทนต่อแรงดึงมากกว่าอลูมิเนียมในท้องตลาดทั่วไป 

Eco – Friendly

ที่โมดูลั่ม เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเลือกวัตถุดิบรีไซเคิล (Recycle) ไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียม หรือกระจก ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม