ราวกันตกอลูมิเนียม (Aluminium)

ราวกันตก อลูมิเนียม (Aluminium) ออกแบบโดยใช้อลูมิเนียมที่มีลักษณะเล็ก เรียว เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และดีไซต์ที่มินิมอล ทันสมัย