Façade Type-F

แผงบังตาอลูมิเนียม สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ เพื่อสร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และเหมาะสมกับพื้นที่ใชิงานจริง อลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา คงทนไม่ขึ้นสนิม และสามารถทำสีได้หลากหลาย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม