Semi-Frameless

Description

1. ราวกันตก Semi-Frameless ราวมือจับซ่อนดูด้านหลังกระจก สวยงาม แข็งแรง

2. สามารถเลือกขนาดเสาได้ ถึงสามขนาด

3. มีให้เลือกมากถึง 9 สี

สนใจติดต่อ